Regler for Bruk av Redningsvest

Sikkerhet er viktig ombord på båt. Ved å passe på å følge rutiner for god sikkerhet, reduserer man faren for at noe skal gå galt. Man kan også føle seg litt tryggere mens man er om bord i båten.

 Men hvilke regler gjelder for bruk av redningsvest? Er man nødt til å ha den på seg hele tiden?

For fritidsbåter under 8 meter er det påbudt å benytte redningsvest mens man er utendørs, og mens båten er i fart. Dette ble vedtatt i 2015. Dette betyr at alle som beveger seg utendørs om bord på fritidsbåten er pliktig å ha på seg redningsvest så lenge båten er i fart.

For båter mellom 8 og 24 meter er båteier og båtfører forpliktet til å sørge for at det er redningsvest tilgjengelig for alle på båten. Dette betyr at det er nok redningsvester til alle, og at de er lett tilgjengelig dersom det skulle være behov.

På båter mellom 8 og 24 meter er det med andre ord ikke et krav til at man har på seg redningsvest hele tiden. Det er allikevel anbefalt at man også her benytter redningsvest, spesielt når båten er i bevegelse.

Vær et Forbilde på Sjøen

Når man ferdes i båt, kan det være greit å tenke litt på hvordan man fremstår. Dette gjelder spesielt om man er en voksen person som har med seg barn eller unge båtaspiranter.

Istedenfor å tøffe seg med at man ikke benytter sikkerhetsutstyr, kan man i stedet være påpasselig med å benytte flytevesten så mye som mulig. På denne måten skaper man en trygghet rundt at redningsvest er OK å bruke.

Unge forsøker hele tiden å forstå hva som er kult, og ser derfor etter signaler fra voksne personer rundt dem. Ved å vise at redningsvest er en naturlig del av det å ferdes på sjøen, vil man samtidig sørge for gode rutiner hos neste generasjon.